Protestantse gemeente te Rockanje, Welkomkerk

Postadres:

Hoogvlietlaan 23, 3235 BK  Rockanje.
Telefoon:   0181-402016

Predikant

ds. A.J.P.W. van der Wal  (0181-479766), GeestelijkeVerzorging at welkomkerk-rockanje.nl

Kerkenraad

Dhr. E. Vriend, voorzitter (06-53190728), cev-producties at xs4all.nl

Dhr. H.M. Luijendijk, scriba (0181-401915), scribaat at welkomkerk-rockanje.nl

Diaconie

Mevr. A. Zwart-van Sluis, voorzitter (0181-402930), ans_zwart at hotmail.com

rekeningnummer NL15 INGB 0003 7266 84 t.n.v Diaconie Prot. Gem. Rockanje Welkomkerk i.w.

KerkWebRadio, de heer P.Stravers (0181-403343)

Kerkvervoer, mevrouw A. Zwart (0181-402930).

Lees meer...

College van kerkrentmeesters

Dhr. P. van Linschoten, voorzitter (0181-401233), p.linschoten at upcmail.nl

Mw. M. van Zijll-Edel, secretaris (0181-402899), marjavanzijll at hotmail.com

Dhr. K. Zuidema, penningmeester (0181-402053), penningmeester at welkomkerk-rockanje.nl

Rekeningnummer NL73 RABO 0355 7060 83, t.n.v. Prot. Gem Rockanje Welkomkerk i.w.

Kamer van Koophandel: 76456978

Lees meer...

Collectebonnen

Dhr. P. van Linschoten (0181-401233), p.linschoten at upcmail.nl

Koster

koster at welkomkerk-rockanje.nl

Dhr. I.A. Langendoen (0181-401191),

Organist

Dhr. R. van Halen (0181-483752, 06-53307490)

Ledenadministratie

ledenadministratie at welkomkerk-rockanje.nl

Mw. P.M. Zuidema, (0181-402053)
Mw. M.S. Ouwendijk, (0181-400790)

Kerkblad "Binding"

binding at welkomkerk-rockanje.nl

Kopij inleveren voor de 14e van ieder maand via bovenstaand e-mailadres.

Mw. M.D. Hensen (0181-402162)

Bezorging: Mw. M. Bagijn-Doorduin (0181-401155)

Lees meer...