Logo Wij staan vermeld Logo Protestantse Kerk

De diensten zijn ook te beluisteren via de kerkradio: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10983 
of via YouTube: https://www.youtube.com/@welkomkerk-rockanje

Omdat er niet gecollecteerd kan worden tijdens de dienst, wilt u uw bijdrage alstublieft overmaken op onderstaande rekening(en)?

Diaconie Protestantse Gemeente  Welkomkerk  Rockanje

NL 15 INGB 0003 72 66 84

Protestantse Gemeente Welkomkerk  Rockanje : Werk in de kerk

NL 73 RABO 03557 06 083

Bij voorbaat hartelijk dank.

Datum Voorganger Collecten

3 december
9.30 uur

1e Advent
Ds. L.C. van der Eijk
Zwijndrecht
Klik hier voor de orde van dienst

 1. KIA - Oeganda, "Nieuwe kansen voor straatkinderen"
 2. Het werk in de kerk

10 december
9.30 uur

2e Advent
Ds. A.J.P.W. van der Wal

 1. KIA - Myanmar. "Ontheemde kinderen op weg naar een toekomst"
 2. Het werk in de kerk
17 december
9.30 uur

3e Advent
Ds. T. Verbeek
Rotterdam

 1. Binnenlands diaconaat - "Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren".
 2. Het werk in de kerk
24 december
9.30 uur

4e Advent
Ds. J.M. Wilschut
Rockanje

 1. "Kinderen en jongeren" - "Inleven in het kerstverhaal".
 2. Het werk in de kerk
24 december
19.30 uur

Kerstzangdienst in de Welkomkerk
m.m.v. Ons Genoegen
Ds. A.J.P.W. van der Wal

 

25 december
9.30 uur
Eerste Kerstdag
Ds. A.J.P.W. van der Wal

 1. "Kinderen in de knel".
 2. Het werk in de kerk

31 december
9.30 uur

Oudjaar
Gezamenlijke dienst in de Welkomkerk

Ds. A.J.P.W. van der Wal

(Geen avonddienst)