De diensten zijn ook te beluisteren via de kerkradio: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10983 
of via YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7LP9YoDSsCW0m8k6-BMjRg

Omdat er niet gecollecteerd kan worden tijdens de dienst, wilt u uw bijdrage alstublieft overmaken op onderstaande rekening(en)?

Diaconie Protestantse Gemeente  Welkomkerk  Rockanje

NL 15 INGB 0003 72 66 84

Protestantse Gemeente Welkomkerk  Rockanje : Werk in de kerk

NL 73 RABO 03557 06 083

Bij voorbaat hartelijk dank.

Datum Voorganger Collecten

2 oktober
9.30 uur

Ds. J.M. Wilschut
Rockanje

1. PKN: Kerk en Israƫl
2. Het werk in de kerk

9 oktober
9.30 uur

Ds. L.C. van der Eijk
Zwijndrecht

1. PKN: Missionair Werk, Pioniersplekken
2. Het werk in de kerk

16 oktober
9.30 uur

Mw. M.B. Keijzerwaard
Oudenhoorn

1. KIA: Zending: Indonesiƫ
2. Het werk in de kerk
23 oktober
9.30 uur

Ds. E. Bijl
Nieuw Beijerland

1. Quotum Solidariteitskas
2. Het werk in de kerk
30 oktober
9.30 uur

Ds. A.J.P.W. van der Wal

1. Noodhulp: KIA: Overstroming in Pakistan
2. Het Werk in de kerk

 

Ga naar boven