De diensten zijn ook te beluisteren via de kerkradio: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10983 
of via YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7LP9YoDSsCW0m8k6-BMjRg

Omdat er niet gecollecteerd kan worden tijdens de dienst, wilt u uw bijdrage alstublieft overmaken op onderstaande rekening(en)?

Diaconie Protestantse Gemeente  Welkomkerk  Rockanje

NL 15 INGB 0003 72 66 84

Protestantse Gemeente Welkomkerk  Rockanje : Werk in de kerk

NL 73 RABO 03557 06 083

Bij voorbaat hartelijk dank.

Datum Voorganger Collecten

3 oktober
9.30 uur

Israelzondag, gezamenlijke dienst in de Welkomkerk

Ds. A.J.P.W. van der Wal

1. Kerk en Israël : PKN : Verbonden door gesprek en ontmoeting
2. Het werk in de kerk

10 oktober
9.30 uur

Ds. G.H. Offringa
Ridderkerk
Klik hier voor de orde van dienst

1. PKN Jong Protestant : Geloofsopvoeding.
2. Het werk in de kerk

17 oktober
9.30 uur

Ds. H.M. Habekotté
Vlaardingen
Klik hier voor de orde van dienst

1. KIA : Werelddiaconaat : Kameroen
2. Het werk in de kerk
24 oktober
9.30 uur

Ds. H. Gijsen
Sliedrecht
Klik hier voor de orde van dienst

LET OP!!!! DEZE DIENST IS ALLEEN ON-LINE TE VOLGEN

1. Stichting Diaconaal Havenproject
2. Het werk in de kerk
31 oktober
9.30 uur
Ds. A.J.P.W. van der Wal 1. Quotum : Solidarteitskas
2. Het werk in de kerk

 

Datum Voorganger Collecten

7 november
9.30 uur

Mw. B.P. Broeren
Puttershoek

1. KIA Zending : Guatemala
2. Het werk in de kerk

14 november
9.30 uur

Ds. J.C. Donner
Den Haag

1. The Bridge
2. Het werk in de kerk

21 november
9.30 uur

Ds. J.M. Wilschut
Rockanje

1. PKN Pastoraat
2. Het werk in de kerk
28 november
9.30 uur

Mw. Ds. B.P. Zuurmond-Borgonjen
Zwartewaal

1. KIA : Moldavië
2. Het werk in de kerk

 

Ga naar boven