Logo Wij staan vermeld Logo Protestantse Kerk

De diensten zijn ook te beluisteren via de kerkradio: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10983 
of via YouTube: https://www.youtube.com/@welkomkerk-rockanje

Er wordt tijdens de diensten gecollecteerd, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken op onderstaande rekening(en).

Diaconie Protestantse Gemeente  Welkomkerk  Rockanje

NL 15 INGB 0003 72 66 84

Protestantse Gemeente Welkomkerk  Rockanje : Werk in de kerk

NL 73 RABO 03557 06 083

Bij voorbaat hartelijk dank.

Datum Voorganger Collecten

7 april
9.00 uur

Mw. J.C. Klavers-Bras
Zuidland
Klik hier voor de orde van dienst

 1. Hospice Calando
 2. Het werk in de kerk 

14 april
9.30 uur

Mw. R.N. Slot-de Haan
Maasland 
Klik hier voor de orde van dienst

 1. Rwanda: ‘Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening’
 2. Het werk in de kerk
21 april
9.30 uur

Ds. A.J.P.W. van der Wal

 1. ‘De Herberg’
 2. Het werk in de kerk
28 april
9.30 uur

Ds. G.A. Wolfert
Zuidland

 1. ‘Floating Doctors’
 2. Het werk in de kerk

 

Datum Voorganger Collecten

5 mei
9.30 uur

Ds. R.J. Wilschut
Hoogvliet

 1. KIA: Noodhulp: Oekraïne: "Steun voor inwoners en ontheemden"
 2. Het werk in de kerk
9 mei
9.30 uur

Hemelvaartsdag

Gezamenlijke dienst met de Dorpskerk in de Welkomkerk

ds. A.J.P.W. van der Wal

 1. Stiching Old Tafo Rockanjeschool
 2. Het werk in de kerk

12 mei
9.30 uur

Mw. ds. C.H.J. Pronk
Oudenhoorn

 1. KIA Binnenlands diaconaat: "Kerk-Zijn voor en met elkaar"
 2. Het werk in de kerk
19 mei
9.30 uur

Pinksteren

Gezamenlijke dienst in Tinte

 
26 mei
9.30 uur

Ds. P. Schelling
Monster

 1. KIA: Zending "Bangladesh": "Gemeenteopbouw voor dorpskerken"
 2. Het werk in de kerk

 

Datum Voorganger Collecten

2 juni
9.30 uur

Ds. T. Verbeek
Rotterdam

 1. 
 2. Het werk in de kerk

9 juni
9.30 uur

Heilig Avondmaal

Ds. J. Maasland
's-Gravenhage

 1. 
 2. Het werk in de kerk
16 juni
9.30 uur

Gezamenlijke dienst met de Dorpskerk in de Welkomkerk

Ds. W. Quak
Rockanje

 

 1.  
 2. Het werk in de kerk

23 juni
9.30 uur

Ds. A.J.P.W. van der Wal

 1. 
 2. Het werk in de kerk
30 juni
9.30 uur

Mw. J.C. Klavers-Bras
Zuidland

 1.
 2. Het werk in de kerk