De liefde van God voor de mensheid, zoals die geopenbaard is in de Bijbel, dat is het uitgangspunt van de Welkomkerk.

De Welkomkerkgemeente wil zich laten inspireren door Jezus Christus, die volkomen leefde en handelde in Gods Geest.
Wij geloven dat God Jezus heeft gegeven om de mensheid de weg naar Hem en onze medemens te wijzen en als gemeente willen wij daarom die weg volgen.
Ons welbewust van onze menselijke beperkingen volgen wij die weg, geleid door de Geest waar Jezus vol van was.