De Welkomkerkgemeente te Rockanje is een welkome vindplaats van geloof, hoop en liefde. Hier komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Een gemeente waar je welkom bent, wie of wat je ook bent, met je geloof en je twijfel.

Met vele andere plaatselijke gemeenten samen vormt zij de Protestantse Kerk Nederland, die deel uitmaakt van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen.

De Protestantse Kerk verwoordt wat zij ziet als haar roeping, identiteit en toekomst - in geloofsbelijdenis, kerkorde en in haar visienota ‘Van U is de toekomst’.

In de kerk leven we van wat we ontvangen.

De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving.

Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen.

(Visienota ;’Van U is de toekomst’, p. 14)

 

Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag telkens opnieuw beginnen.

Vanuit daaruit staan we genadig in het leven, frank en vrij delen we van wat ons geschonken is en putten we inspiratie uit wat we tegenkomen en ontvangen.

We zoeken naar wegen om dienstbaar te kunnen zijn in onze omgeving, voor onze naasten dichtbij en ver weg. Jezus gaat ons hierin voor. We worden geroepen om bij te dragen aan vrede, gerechtigheid en heelheid. We laten ons ook verrassen door wat we om ons heen zien aan waarheid, goedheid en schoonheid, waar de Geest aan het werk is en Jezus zich laat vinden.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

(Liedboek 2013, lied 978:4)

Zonder de scheppende kracht van Gods Geest is er geen leven, geen kerk. We geloven dat de Geest ons brengt waar mensen zijn, midden in het leven. Op allerlei plekken, in allerlei vormen en kleuren. Het is bemoedigend dat de Geest altijd wegen vindt, ook als wij het spoor bijster zijn.

Van U is de toekomst: kome wat komt.

(Huub Oosterhuis)