Heilige Doop

Elke zondag bestaat gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop. De aanvraag dient hiertoe tijdig bij de predikant of het scribaat te worden gedaan.
Vóór de dienst, waarin de doopbediening plaatsvindt, worden de doopouders in de kerkenraadskamer verwacht.
Na de dienst is er gelegenheid tot feliciteren vóór in de kerkzaal.

Huwelijksinzegening

Aanvragen dienen minstens 4 weken voor de huwelijksdatum bij de predikant of het scribaat te worden ingediend. Deze termijn geldt ook, als het huwelijk elders wordt ingezegend.
Voor de definitieve planning van de huwelijksdatum pleegt men overleg met de predikant over datum en aanvangstijdstip.

Ziekte en overlijden

Bij geboorte, ziekte, ongeval en overlijden geeft men zo spoedig mogelijk bericht aan de predikant of het scribaat.
Voor een begrafenis is overleg met de predikant over dag en tijdstip gewenst.

Heilig Avondmaal

Wanneer het voor een gemeentelid niet mogelijk is het Heilig Avondmaal in de kerk te vieren bestaat de mogelijkheid om het Heilig Avondmaal thuis te vieren. U kunt dit doorgeven aan de predikant of een van de pastorale ouderlingen.
De wijn die bij het Heilig Avondmaal wordt geschonken is alcoholvrij.

Welkombrief

Elke zondag liggen er exemplaren van de welkombrief in de hal van de kerk, waarin u alle gegevens over de viering kunt lezen, evenals eventuele mededelingen vanuit de gemeente of kerkenraad.
Wilt u een mededeling op de Welkombrief geplaatst hebben dan kunt u die sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mocht u via de computer de viering bijwonen dan kunt u de digitale welkombrief aanvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of die op de website van de kerk, onder ‘kerkdiensten’ en de betreffende datum, openen.

Website

Op www.welkomkerk-rockanje.nl kunt u terecht om alle gegevens te vinden van de Welkomkerk. Zowel van het heden als het verleden.
Wilt u zelf iets op de website plaatsen, dan kunt u dit zenden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beamer

Onze gemeente heeft de beschikking over een beamer waarmee in de vieringen o.a. de tekst van liederen en lezingen wordt geprojecteerd.

Kinderen uit de oppasdienst

Oppas wordt geregeld wanneer er kinderen aangemeld worden.
Voor het slotlied komen de kinderen uit de oppas de kerkzaal binnen om (ook) de zegen te ontvangen.

Regeling gastvoorgangers

dhr. J. van Wensveen, Orionstraat 1, tel. 402006

Organist

dhr. R. van Halen, Middellandweg 53, 3235 TR Oostvoorne, tel 0181–483752 (06-22427108)
Als u op uw verzoek tijdens een bijzondere dienst een andere organist wilt laten spelen dient u enkele weken van te voren contact op te nemen met bovengenoemde organist.

Kerkelijke adressen

Graag alle correspondentie en attestaties richten aan het postadres van de kerkenraad:
Hoogvlietlaan 23, 3235BK Rockanje,
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkgebouw:  Welkomkerk, Hoogvlietlaan 23  tel. 402016 
Kerkmeester: dhr. C.A. van Strien, Kersenstraat 15 tel. 401567 
Koster:  dhr. I.A. Langendoen, Lindenhorst 3  tel. 401191 
Zaalhuur: dhr. I.A. Langendoen, Lindenhorst 3  tel. 401191 

Kerkelijke ledenadministratie

mw. P.M. Zuidema - Bruning, Dwarsweg 38, tel. 402053
mw. M.S. Ouwendijk – Zuidema, Lodderlandsedijk 16A, tel 400790
emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Archivaris

dhr. A. Scholten, Esdoornstraat 13, tel. 407050

Wanneer u contact zoekt of informatie wilt hebben, kunt u reageren naar het scribaat van de Welkomkerk, dhr. H.M. Luijendijk, tel. 401915 of een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.