DOEL

De diaconie is in de Nederlandse protestantse kerken de rechtspersoon van een plaatselijke kerkelijke gemeente, die wordt bestuurd door het College van Diakenen. Dit College verschaft de diakenen de middelen om hun ambt uit te oefenen, bijv. door behoeftigen financieel te ondersteunen. Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk, het betreft twee verschillende rechtspersonen. De inkomsten van diaconieën bestaan doorgaans o.a. uit collectes tijdens de kerkdienst bestemd voor de diaconie. Het College van Diakenen is verantwoording verschuldigd aan de Kerkenraad voor wat betreft het werk van de diaconie. Het werk van de diaconie is gebaseerd op het Evangelie volgens Matteüs 25: 35-39 van het Nieuwe Testament in de Bijbel.

AANSPREEKPUNT VOOR:

 Kerkvervoer  mw. A. Zwart  0181-402930
 Kerkwebradio  dhr. H. Sloots  06-38901702
 Diaconale noodhulp  Corrie van Wensveen  0181-402006
   Lia van Luijk  06-42927054



 

HET LAATSTE NIEUWS


 

Wat een prachtig resultaat : 70 pakketten stonden er afgelopen week in de Welkomkerk.

 plus actie 2022

Samen met de kerkelijke en de burgerlijke gemeente heeft u zoveel pakketten bij elkaar gespaard. Drie mensen willen wij speciaal in het zonnetje zetten: Tine Kleine, die boekjes vol zegels heeft geplakt, Arie van Marion, die uren in de Plusmarkt stond en mensen om hun zegels vroeg en onze koster Sjaak die al die dozen heeft gesjouwd. Mede dank zij hen is het weer een groot succes geworden. De pakketten zullen door de Gemeente Westvoorne en door de Voedselbank verspreid worden onder mensen die wel een extraatje kunnen gebruiken. Nogmaals dank aan u allen!

Zoals u misschien weet bestaat er binnen onze kerkelijke gemeente een diaconale noodhulpdienst. Nu is ons opgevallen dat hier zeer zelden gebruik van is gemaakt. Dit zou kunnen betekenen dat de noodhulpdienst niet algemeen bekend is. Maar het zou  ook kunnen zijn dat we elkaar binnen ons dorp gemakkelijk kunnen vinden en dat we binnen onze kerkelijke gemeente ook bij elkaar kunnen aankloppen.  Daar kunnen we met zijn allen dankbaar voor zijn.

Maar er kan onverwacht toch een probleem zijn. B.v. u bent tijdelijk niet in staat om zelf een boodschapje te doen of u  moet dringend naar een huisarts of ziekenhuis (binnen de regio) en u kunt op dat moment geen vervoer regelen. Schroom dan niet om de hulp van de diaconie in te roepen.

 

U kunt dan bellen naar: Corrie van Wensveen: 0181 402006
  Lia van Luijk: 0181 403671

 

SCHOENENDOOSACTIE

Schoenendoos Actie 2021In de gezamenlijke dienst van 3 oktober van de Hervormde kerk en de Welkomkerk in Rockanje is de aftrap gegeven voor de schoenendoosactie van 2021. De posters hingen, de folders lagen klaar en die kon U allen meenemen. De animo was zo groot dat er zelfs folders bijbesteld moesten worden. Via dominee van der Wal werden we ook benaderd door de Protestantse Kerk Tinte met de vraag of zij konden meeliften met de actie.

Uw aandacht en Uw en jullie enthousiasme is ruimschoots beloond. Op 5 december hebben we in de gezamenlijke dienst in de Dorpskerk de actie afgesloten. Voor hen die er toen niet bij waren: voor de liturgische tafel stond een muur van 80 dozen.

Op 7 december konden we in Sleeuwijk een pallet vullen met 85 (!) schoenendozen, die verstuurd zullen worden naar kinderen, die de inhoud goed kunnen gebruiken. Niet alleen ver weg, maar ook dichterbij, bij voorbeeld Albanië, Roemenië. Voor onze komst was er net een vrachtwagen met 3000 schoenendozen vertrokken naar Albanië.

Trots en dankbaar zijn we met zo’n grote bijdrage.

Graag willen we U en jullie allemaal: leden van de Dorpskerk, de Welkomkerk en de PK Tinte, heel hartelijk danken voor de inzet, de liefde, de mooie dozen en vooral ook het aantal dozen!

Namens de diaconieën van de kerken.

Rogier van de Velde

 

Thema: Verbinding

Tijdens de verkondiging dwarrelden de woorden als confetti in vrolijke kleuren.
Door deze veelkleurigheid ziet men een samenspel van gemeenteleden en vormt dit de regenboog tot saamhorigheid.

Afscheid van
Anneke Cok
Jan Zuilhof
Mieke Koster

De toetredende ambtsdragers:

Corrie van Wensveen, Lenie van Linschoten en Cobi Hanemaayer

Na de koffie met heerlijk gebak (bedankt dames), volgde het bijbels getallenspel.

Op naar de activiteiten

Eindresultaat van het bloemschikken, de krans symboliseert de verbinding.

De lunch!!!  Martha en Tine zijn er klaar voor……….

De opbrengst van deze dag was het prachtige bedrag van € 377,14, wat door de diaconie verdubbeld is naar € 750,00! Dit geld gaat naar KerkinActie.
De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië.

Alle helpende handen en sponsors hartelijk dank!

Team diaconie

In de hal kunt u deze spullen deponeren in bakjes of kastje en er wordt voor gezorgd, dat deze spullen op een goede plaats terecht komen. Dat wil zeggen: dat het geld opbrengt voor
KERKINACTIE en/of dat het milieuvriendelijk wordt verwerkt. Een goed milieu begint bij onszelf.
De brillen gingen jaren naar een opticien in Rotterdam, die zorgde dat die in Nepal terecht kwamen, maar dat is gestopt, toen hadden we 1 x een ander adres, maar dat is ook gestopt, maar nu hebben we een nieuw adres in de buurt gevonden. In januari heb ik een hele grote plastic zak met brillen ingeleverd bij Hans Anders in Hellevoetsluis. De verkoopster wist van het inleveren af en vertelde dat de brillen goed terecht komen. Vooral in Afrika worden deze gebruikt. Er is daar een speciaal busje wat beschikt over een mobiel oogtestapparaat wat van dorp naar dorp rijdt en zo de mensen van passende brillen voorziet, helemaal aangepast voor hun ogen, door er de juiste glazen in te zetten. Prachtig dat dat zo gaat. Ik zag op internet wel een verhaal van iemand die dit onzin vond en dat daar een bril voor € 10,- gekocht kan worden. Maar deze persoon weet dan niet, dat veel mensen in Afrika zelfs die € 10,- niet hebben om een bril te kopen.
Gsm's spaar ik in een doos totdat deze vol is om opgestuurd te worden. Daar gaan ook volle en lege cartridges bij.
Oud geld van allerlei landen; ook van Nederland, kan in een bakje worden gedaan. Pas kwam een gemeentelid met een literbak vol munten aan. Hij had ze een tijd opgespaard. Deze munten gaan rechtstreeks naar KERKINACTIE.
Postzegels en kaarten kunt u kwijt in een bakje bij de ingang van de kerkzaal.
Blijft u mee helpen?

Maarten Cok

Ga naar boven