DOEL

De diaconie is in de Nederlandse protestantse kerken de rechtspersoon van een plaatselijke kerkelijke gemeente, die wordt bestuurd door het College van Diakenen. Dit College verschaft de diakenen de middelen om hun ambt uit te oefenen, bijv. door behoeftigen financieel te ondersteunen. Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk, het betreft twee verschillende rechtspersonen. De inkomsten van diaconieën bestaan doorgaans o.a. uit collectes tijdens de kerkdienst bestemd voor de diaconie. Het College van Diakenen is verantwoording verschuldigd aan de Kerkenraad voor wat betreft het werk van de diaconie. Het werk van de diaconie is gebaseerd op het Evangelie volgens Matteüs 25: 35-39 van het Nieuwe Testament in de Bijbel.

AANSPREEKPUNT VOOR:

 Kerkvervoer  mw. A. Zwart  0181-402930
 Kerkwebradio  dhr. H. Sloots  06-38901702
 Diaconale noodhulp  Corrie van Wensveen  0181-402006
   Lia van Luijk  06-42927054 

HET LAATSTE NIEUWS


 

GSM’s: uit gsm’s worden de zeer schaarse delfstoffen gehaald en verkocht om opnieuw gebruikt te worden. Mogelijk worden goede gsm’s gerepareerd.

Lege cartridges uit printers zijn welkom, vergeet vooral die uit een laserprinter niet.

Oud papiergeld en munten (ook buitenlands geld) zijn zeer welkom. Alle beetjes helpen.

Bovenstaande spullen kunnen in een doosje bij het publicatiebord in de hal van de kerk gedaan worden.

 

Postzegels en ansichtkaarten, deze kunnen bij de ingang van de kerkzaal aan de rechterkant in een kastje gedaan worden.

 

Brillen: uw oude bril kan ook een tweede leven krijgen. De brillen gaan via een Nederlandse opticien naar Afrika, waar in een mobiele testeenheid mensen van dorp tot dorp aan een bril worden geholpen. De vraag ernaar is groot.

Veel mensen kunnen geholpen worden door de spullen die u wegdoet.

Maarten Cok

Ga naar boven