Logo Wij staan vermeld Logo Protestantse Kerk

DOEL

De diaconie is in de Nederlandse protestantse kerken de rechtspersoon van een plaatselijke kerkelijke gemeente, die wordt bestuurd door het College van Diakenen. Dit College verschaft de diakenen de middelen om hun ambt uit te oefenen, bijv. door behoeftigen financieel te ondersteunen. Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk, het betreft twee verschillende rechtspersonen. De inkomsten van diaconieën bestaan doorgaans o.a. uit collectes tijdens de kerkdienst bestemd voor de diaconie. Het College van Diakenen is verantwoording verschuldigd aan de Kerkenraad voor wat betreft het werk van de diaconie. Het werk van de diaconie is gebaseerd op het Evangelie volgens Matteüs 25: 35-39 van het Nieuwe Testament in de Bijbel.

AANSPREEKPUNT VOOR:

 Kerkvervoer  mw. A. Zwart  0181-402930
 Kerkwebradio  dhr. P. Stravers  0181-403343
 Diaconale noodhulp  Wil Stravers  0181-403343
   Mariette van Zuilen 0181-403495 

HET LAATSTE NIEUWS


 

poster voedselbankDe diaconieën van de Dorpskerk en de Welkomkerk willen graag artikelen in gaan zamelen voor de voedselbank Voorne aan Zee.

Misschien denkt u, alweer een actie? We hebben net de boodschappenactie van de Plus achter de rug. Ja…..dat klopt en die was zeker de moeite waard en de mensen waren er erg blij mee!
Maar zoals u in de kranten hebt kunnen lezen zijn er, door de hoge onkosten, nog meer mensen afhankelijk geworden van de voedselbank.
Daarom aan u de vraag: wilt u meehelpen?

Wat gaan we doen?

 • Op 1e paasdag is tijdens de kerkdienst de actie geopend. U heeft een boodschappenbriefje gekregen met de, door de voedselbank gewenste schaarse artikelen. We houden het graag alleen bij deze genoemde artikelen.
 • Er staat vanaf die dag een mand op de tafel in de hal klaar. Daar mag u de gewenste artikelen in leggen. Deze mand hopen we regelmatig te kunnen legen zodat hij weer aangevuld kan worden door u.
 • U kunt de artikelen meenemen op zondag naar de kerk maar u mag ook doordeweeks binnen lopen als de kerk open is.
 • We blijven verzamelen tot 1e pinksterdag.
 • Uiteraard mag u de artikelen kopen in de winkel maar kijkt u ook eens in uw eigen voorraadkast. Wie weet?
 • En….we zouden het fijn vinden als u probeert om mensen in uw omgeving te enthousiastmeren. Misschien willen zij ook wel een artikel doneren. Mond op mond reclame werkt!
 • Wilt u liever geld doneren, dan mag dat op de rekening van de diaconie o.v.v. actie voedselbank.

Op 1e pinksterdag worden alle produkten samengebracht door de Dorpskerk en de Welkomkerk. Dat vieren wij dus in de gezamenlijke kerkdienst.
Daarna hopen wij dat we veel producten kunnen afleveren bij de voedselbank.

Alvast hartelijk dank namens het diaconieteam,
Ans, Corrie, Rogier en Lia

Op de boodschappenlijstjes staan de onderstaande producten:

Boodschappenlijstje

 • wasmiddel
 • afwasmiddel
 • handwaszeep
 • shampoo
 • tandpasta en tandenborstel
 • closetpapier
 • maaltijdsoepen in blik
 • groente/fruit in blik of pot
 • vis of vlees in blik

Misschien heeft u een lichtpuntje nodig in de duisternis of bent u degene die het lichtpuntje kan zijn.

Elke burgerlijke gemeente (dus ook de gemeente Voorne aan Zee) heeft een noodfonds voor mensen die hun rekeningen moeilijk of zelfs niet meer kunnen betalen.

 • Het is mogelijk om via de gemeente Voorne aan Zee deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen en vermogen.
 • Sommige mensen kunnen in aanmerking komen voor de Voedsel-bank. Kinderen van gezinnen die bij de Voedselbank komen, krijgen in december een cadeaukaart om speelgoed te kunnen kopen.
 • In Hellevoetsluis is een fietsbank. Hier kunnen mensen (onder bepaal-de voorwaarden) een fiets uitzoeken. Ook vluchtelingen kunnen hier terecht. www.fietsbankvoorneputten.nl

 

Voor alle bovenstaande items kunt u zich aanmelden via het Servicepunt Voorne aan Zee: 40 0181


Dagelijks geopend van 8.30-17 uur. Daar zijn medewerkers aanwezig die u met diverse problematiek verder kunnen verwijzen.Lia van Luijk
Corrie van Wensveen

 


Nog even iets anders…….

Op Voorne-Putten is men bezig om een Energiebank op te richten. Deze is bedoeld voor huishoudens o.a. met als doel het energieverbruik in de woning omlaag te brengen. Denk aan het gratis aanbieden van praktische middelen zoals ledlampen, radiatorfolie, tochtstrip enz.


Let op: het is nog niet bekend wanneer deze energiebank gaat starten, maar zodra deze is opgestart laten wij u dit zo snel mogelijk weten via een bericht in de ‘Binding’ of via de zondagse mededelingen.
Tenslotte is er de vakantiebank. Het is mogelijk om (onder voorwaarden) een vakantie in een huisje op een park in Nederland te krijgen, als mensen er zelf het geld niet voor hebben. Kijk op www.devakantiebank.nl/

Als er familieleden of bekenden in uw en jullie omgeving zijn, die weinig te besteden hebben, of als u daar zelf mee te kampen hebt, dan zijn deze mogelijkheden net een lichtpuntje in de duisternis. Geef ze door.

 

Afbeelding1In de gezamenlijke dienst van 2 oktober van de Hervormde kerk en de Welkomkerk is de aftrap gegeven voor de schoenendoosactie van 2022. De posters hingen, de folders lagen klaar en die kon u allen meenemen. Ook dit jaar wilde de Protestantse Kerk Tinte weer meedoen met de actie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding2Uw aandacht en uw en jullie enthousiasme is ruimschoots beloond. Op 4 december hebben we in de gezamenlijke dienst in de Dorpskerk de actie afgesloten. We kunnen en mogen blij en dankbaar terugkijken op een zeer geslaagde actie. Want ondanks de prijsstijgingen, die ons allemaal om de oren vliegen, hebben we (eigenlijk vooral u allen) in samenwerking met de Dorpskerk, de kerk van Tinte en de Welkomkerk maar liefst 87 dozen gevuld.

Deze zijn maandagochtend 5 december weggebracht naar het depot in Zuidland, waar ze verder verwerkt worden en dan op transport gaan naar de kinderen, die de inhoud goed kunnen gebruiken. Niet alleen ver weg, maar ook dichterbij, bij voorbeeld Albanië, Roemenië.

Graag willen we u en jullie allemaal: leden van de Dorpskerk, de PK Tinte en de Welkomkerk heel hartelijk danken voor de inzet, de liefde, de mooie dozen en vooral ook het aantal dozen!

 

 

 

Namens de diaconieën van de kerken.

Rogier van de Velde

ZO BEGON HET STARTWEEKEND…….

afbeelding1Vrijdags de kerkzaal leeggemaakt…Zaterdags ging Sjaak dehoogte in om de kerkte versieren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding2

STARTZONDAG 28 AUGUSTUS 2022

Een terugblik op een fijne ochtend:

 banner

Afbeelding3Bij binnenkomst werden de kerkgangers op charmante wijze welkomgeheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de versierde kerkzaal stonden tafels en stoelen uitnodigend klaar en werd er een kopje koffie of thee geserveerd.

 

Afbeelding4Vele gemeenteleden brachten één of meerdere prachtige bloemen mee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding5Deze werden gestoken in een symbolisch kunstwerk voor in de kerk.Het geheel resulteerde in een veelkleurige bloemrijke voorstelling van ‘iemand’ met een uitnodigend gebaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding6Michiel de Leeuw van Weenen, de organist van dienst deze zondag, zorgde met mooi pianospel voor een fijn begin.

Ds. Peterjan van der Wal leidde de dienst in, met een toelichting op de thema’s van deze startzondag. Deze thema’s zullen het komende jaar ook als richtsnoer dienen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de dienst werd muzikale medewerking verleend door Barend van Zijll (zang en gitaar) en Jan Wilschut (piano).

Afbeelding7

Na de overdenking werd er afscheid genomen van Martha Boller-van Vondel als ouderling. Voorzitter Ebco Vriend, bedankte haar o.a. voor al datgene dat zij als ambtsdrager en als stille kracht achter de schermen, voor de gemeente heeft gedaan. Daarbij kreeg zij voor haar extra inzet, het organiseren van de maaltijden, veel lof toebedeeld. Martha kreeg als dank een prachtig persoonlijk bloemstuk aangeboden.

 Afbeelding8

afbeelding9

Afbeelding10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding11Tijdens de hierop volgende pauze werd er wederom een kopje koffie of thee geschonken, met daarbij een kleine versnapering.

De dienst werd daarna vervolgd en afgesloten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de gemeenteleden die bleven,en dat waren er best veel, was er een keuzemenu aan activiteiten. Aan alle uiteenlopende onderwerpen werd enthousiast meegedaan. Na zo’n drie kwartier was er een gezellige presentatie. Als eerste kwam de muziekgroep o.l.v. Barend vanuit de consistorie al swingend het podium op.

 Afbeelding12

Afbeelding13De toneelgroep had het verhaal van Jozef en zijn broers zeer beeldend vormgegeven.Getuige de foto’s, die op de beamer (dit dankzij defam. vanStrien) te zien waren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef maakt zich aan zijn broers bekend.

Afbeelding14

Het vertalen van diverse Bijbelverhalen in emoji’s, leverde een heuse bijbelquiz op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleurrijk waren de geschilderde afbeeldingen en ook de gemaakte collage, over verhalen uit de bijbel en over gastvrijheid.

Afbeelding15 

Zinvolle opmerkingen werden gemaakt door de groep die zich bezig had gehouden met de uitwerking van de thema’s van de dienst. Daarbij werd o.m. aangegeven dat zo’n opzet van tafels en stoelen, als vandaag, best vaker in het jaar zou mogen plaats vinden.De onlangs gehouden zangdienst werd fijn gevonden en voor herhaling vatbaar.Men ervaart de gemeente van de Welkomkerk al als gastvrij.

 Afbeelding16

Tijdens de presentaties werden er niet-alcoholische drankjes, een verfrissende bowl en diverse versnaperingen geserveerd. Veel dank aan allen, die hebben meegewerkt aan de voorbereiding van deze dienst. Dank ook aan alle aanwezigen; met elkaar hebben we er een geslaagde ochtend van gemaakt. Een ochtend die volop inspiratie biedt voor een mooi gemeenschappelijk kerkelijk jaar. Met een hartelijke groet namens de voorbereidingscommissie,Lia van Luijk, Mariëtte van Zuilen

 

 

PS… Op de maandag na deze startzondag hebben leden van de diaconie het ‘kunstwerk’ gebracht naar de Weyert. Dit werd zeer positief ontvangen. Een omhelzing en we moesten op de foto. De overige bloemen zijn in twee grote vazen naar de Stuifakkers gebracht. Hebben een mooi plaatsje in het restaurant gekregen.

 

Zoals u misschien weet bestaat er binnen onze kerkelijke gemeente een diaconale noodhulpdienst. Nu is ons opgevallen dat hier zeer zelden gebruik van is gemaakt. Dit zou kunnen betekenen dat de noodhulpdienst niet algemeen bekend is. Maar het zou  ook kunnen zijn dat we elkaar binnen ons dorp gemakkelijk kunnen vinden en dat we binnen onze kerkelijke gemeente ook bij elkaar kunnen aankloppen.  Daar kunnen we met zijn allen dankbaar voor zijn.

Maar er kan onverwacht toch een probleem zijn. B.v. u bent tijdelijk niet in staat om zelf een boodschapje te doen of u  moet dringend naar een huisarts of ziekenhuis (binnen de regio) en u kunt op dat moment geen vervoer regelen. Schroom dan niet om de hulp van de diaconie in te roepen.

 

U kunt dan bellen naar: Wil Stravers 0181 403343
  Mariette van Zuilen 0181 403495